73/2012

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 3 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § asetuksissa 486/2006 ja 1007/2009 sekä 7 § osaksi asetuksessa 347/2009, seuraavasti:

3 §
Ministeriön organisaatio

Oikeusministeriössä on oikeushallinto-osasto, lainvalmisteluosasto ja kriminaalipoliittinen osasto.

Ministeriössä on osastoihin kuulumattomina yksikköinä hallintoyksikkö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, tietohallintoyksikkö ja viestintäyksikkö.

Tarkempia säännöksiä ministeriön organisaatiosta annetaan työjärjestyksessä.

7 §
Virkamiesten nimittäminen

Ministeriön virkamiehet nimittää ministeriö, jollei nimitystoimivallasta erikseen muuta säädetä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

  Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Ulla Westermarck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.