65/2012

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta 23 päivänä helmikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (145/2006) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1699/2009 seuraavasti:

3 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää julkisen hallinnon toimintatapojen ja palvelujen tuotantotapojen uudistamista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä tavoitteena varmistaa julkisten palvelujen saatavuus, tehokkuus ja laatu koko maassa;

2) toimia tarvittaessa ohjausryhmänä valtiovarainministeriössä tapahtuvalle julkisen hallinnon sähköiseen asiointiin ja tietohallinnon kehittämiseen sekä kuntien verkostomaiseen tietohallintoyhteistyöhön liittyvien tehtävien valmistelulle;

3) antaa julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia julkisen hallinnon suosituksia (JHS);

4) edistää julkisen hallinnon perustietovarantoja hallinnoivien organisaatioiden yhteistyötä sekä parantaa perustietovarantojen yhteen toimivuutta ja tietojen saatavuutta;

5) osallistua julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyötä koskevien valtion- ja kunnallishallinnon järjestelyjen valmisteluun ja tehdä siitä ehdotuksia;

6) tehdä ehdotuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen ja julkisen tietohallinnon kehittämisen kannalta tärkeistä selvitys-, pilotti- ja kehittämishankkeista;

7) edistää tietoturvaa ja -suojaa sekä hyvää tiedonhallintatapaa julkisen hallinnon toimintatavoissa;

8) seurata eri ministeriöiden kohdentamaa, kuntien toimintaa ohjaavaa tietohallintohankkeiden rahoitusta ja tehdä siitä ehdotuksia;

9) tehdä vuosittain kohdissa 1-8 tarkoitettujen tehtävien hoitamista koskeva toimintasuunnitelma;

10) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat valtiovarainministeriön itse tai neuvottelukunnan esityksestä määräämät tehtävät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

  Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Neuvotteleva virkamies
Sami Kivivasara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.