60/2012

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2012

Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallinto muuttaa ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 29 päivänä joulukuuta 2011 antamansa päätöksen (1577/2011) 6 §:n 4 momentin seuraavasti:

6 §

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojalla maksettavasta enintään 22,96 euron määräisestä päivärahaetuudesta on toimitettava 1 ja 3 momentista poiketen 20 %:n suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksettavasta äitiys- tai vanhempainrahasta ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava 40 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista, osasairauspäivärahasta eikä kuntoutusrahasta, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää kohti.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2012. Tätä päätöstä sovelletaan vuonna 2012 maksettaviin suorituksiin.

  Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2012

Pääjohtaja
Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja
Kari Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.