59/2012

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2012

Oikeusministeriön asetus Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 125/2009, ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista, jotka perustuvat sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyyn valvontatehtävään.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Tietosuojavaltuutetun toimisto perii yhteisötilaajilta liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen maksun seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista:

1) ennakkoilmoituksen käsittely;

2) vuosittaisen selvityksen käsittely;

3) olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittely;

4) valvonnan edellyttämän tarkastuksen toimittaminen.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteista, jotka Tietosuojavaltuutetun toimisto hinnoittelee valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, säädetään oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen (1376/2010) 3 §:ssä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2012 ja on voimassa 14 päivään helmikuuta 2014.

  Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Markku Kuusela

Liite

Maksutaulukko sähköisen viestinnän tietosuojalain 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista, Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteisötilaajan tunnistamistietojen käsittelyn valvontatehtävistä perittävistä maksuista:

1. Ennakkoilmoituksen käsittely

Ennakkoilmoituksen käsittelystä perittävä kiinteä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 606 €
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 668 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 793 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 918 €

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 750 €
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 1 168 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 1 518 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 1 935 €

* Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2. Vuosittaisen selvityksen käsittely

Vuosittaisen selvityksen käsittelystä perittävä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 518 €
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 585 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 720 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 854 €

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 697 €
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 1 084 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 1 409 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 1 797 €

*Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

3. Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittely

Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 606 €
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 668 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 793 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 918 €

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 750 €
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 1 168 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 1 518 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 1 935 €

*Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

4. Tarkastuksista perittävä maksu

Maksutaulukon kohdissa 1–3 tarkoitettujen käsittelymaksujen lisäksi peritään valvonnan edellyttämistä tarkastuksista 104 €/tunti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.