49/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (977/2006) 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 §
Valvonta

Lähtöpaikan on oltava eläinlääkärin säännöllisessä valvonnassa. Vietäessä liitteessä I lueteltuja eläimiä, munasoluja tai alkioita, mainitussa liitteessä tarkoitettua spermaa taikka eläintauteja aiheuttavien mikrobien viljelmiä toimii lähtöpaikkaa valvovana eläinlääkärinä lähtöpaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkäri, ellei lähtöpaikan valvonnasta muualla toisin säädetä. Vietäessä liitteessä II lueteltuja eläimiä viejä voi itse valita valvovan eläinlääkärin.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.