45/2012

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnaneläinlääkärin eläkettä kartuttavista palkkioista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kunnallisen eläkelain (549/2003) 68 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1177/2011:

1 §
Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevana työansiona huomioon otettavan palkkion vahvistaminen

Kunnallisen eläkelain (549/2003) 68 §:n 6 momentissa tarkoitettujen kunnaneläinlääkärin eläkettä kartuttavien palkkioiden vahvistamista varten kunnaneläinlääkärin viranhaltijan on toimitettava kunnan määräämällä tavalla kunnalle tarvittavat tiedot palkkioiden kokonaismäärästä.

Kunnallisen eläkelain 68 §:n 6 momentissa tarkoitettu loppupalkka saadaan lisäämällä alimpaan peruspalkkaan laillistetun kunnaneläinlääkärin vuosisidonnaisen osan laskentapalkasta määräytyvä 10 prosentin suuruinen henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa sekä 83,59 euron suuruinen määrävuosilisä.

2 §
Kunnaneläinlääkärin palkkion vahvistamisen ajankohta ja muuttaminen

Kunnan on vahvistettava kunnallisen eläkelain 68 §:n 6 momentissa tarkoitettu rahamäärä kutakin kalenterivuotta varten edellisen vuoden loppuun mennessä. Jos kunnaneläinlääkärin viranhaltijan eläkettä kartuttavissa palkkioissa tapahtuu olennainen muutos, kunta voi tarkistaa edellisen vuoden loppuun mennessä vahvistamansa rahamäärän huhtikuun loppuun mennessä.

Jos kunnaneläinlääkärin viralla ei 1 momentissa tarkoitettuina ajankohtina ole viranhaltijaa tai virka perustetaan kyseisten ajankohtien jälkeen, kunta vahvistaa rahamäärän arvioimalla kunnaneläinlääkärin virassa kertyvien eläkettä kartuttavien palkkioiden määrän.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

  Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.