32/2012

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (8/2012) 20 §:n 3 momentti seuraavasti:

20 §
Voimaantulo

Tätä asetusta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2012 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen. Hakemukseen, joka on tullut vireille 15 päivänä huhtikuuta 2012 tai sitä aikaisemmin, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2012.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.