2/2012

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön erinäisistä säännöksistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään eläkesäätiön erinäisistä säännöksistä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1352/2006) uusi 6 § seuraavasti:

6 §
B-eläkesäätiön tai AB-eläkesäätiön B-osaston työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut

B-eläkesäätiön tai AB-eläkesäätiön B-osaston eläkesäätiölain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin muihin kuluihin voi sisältyä työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja. Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulujen enimmäismäärä vastaa työeläkevakuutusyhtiön työntekijän eläkelain (395/2006) 169 §:n mukaisten vakuutusmaksujen laskuperusteisiin sisältyvää työkyvyttömyyseläkeosan työkyvyttömyysriskin hallintaosaa.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.