Säädökset alkuperäisinä: 2011

1150/2011
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
1149/2011
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 ja 3 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1148/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä
1147/2011
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1146/2011
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2011 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1145/2011
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1144/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuutusyhtiön oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista
1143/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista
1142/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoituksista Selkämerellä vuonna 2011
1141/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus savukkeiden paloturvallisuudesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1140/2011
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1139/2011
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1138/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1137/2011
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1136/2011
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1135/2011
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1134/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
1133/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
1132/2011
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2012
1131/2011
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1130/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1129/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2011
1128/2011
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä
1127/2011
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa
1126/2011
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1125/2011
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
1124/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011
1123/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten tunnistamisesta
1122/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista
1121/2011
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
1120/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen 46 §:n muuttamisesta
1119/2011
Laki Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1118/2011
Laki Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1117/2011
Laki Macaon kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1116/2011
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1115/2011
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta
1114/2011
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta
1113/2011
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1112/2011
Laki Suomen perustuslain muuttamisesta
1111/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1110/2011
Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta
1109/2011
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1108/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista
1107/2011
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
1106/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1105/2011
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1104/2011
Laki jätelain muuttamisesta
1103/2011
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
1102/2011
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta
1101/2011
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön keskusyksikön toimipaikasta ja alueyksiköistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.