Säädökset alkuperäisinä: 2011

1200/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1199/2011
Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1198/2011
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1197/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
1196/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoituksista Selkämerellä vuonna 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1195/2011
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1194/2011
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
1193/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä
1192/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä
1191/2011
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
1190/2011
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1189/2011
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta
1188/2011
Laki Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1187/2011
Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1186/2011
Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1185/2011
Tasavallan presidentin asetus Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
1184/2011
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
1183/2011
Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio
1182/2011
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta
1181/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä
1180/2011
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1179/2011
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1178/2011
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1177/2011
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1176/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1175/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
1174/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
1173/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9 b §:n muuttamisesta
1172/2011
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 e §:n muuttamisesta
1171/2011
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
1170/2011
Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
1169/2011
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
1168/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta
1167/2011
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1166/2011
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2012
1165/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeuksista rehukasvien siemenseosten markkinointiin luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi
1164/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
1163/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1162/2011
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
1161/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a §:ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta
1160/2011
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1159/2011
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1158/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista
1157/2011
Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista
1156/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
1155/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta
1154/2011
Laki lelujen turvallisuudesta
1153/2011
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1152/2011
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
1151/2011
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.