Säädökset alkuperäisinä: 2011

1250/2011
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1249/2011
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1248/2011
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
1247/2011
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1246/2011
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1245/2011
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
1244/2011
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1243/2011
Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1242/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1241/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1240/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1239/2011
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
1238/2011
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1237/2011
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
1236/2011
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1235/2011
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1234/2011
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1233/2011
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1232/2011
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
1231/2011
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä
1230/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1229/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1228/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1227/2011
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1226/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten pyykinpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
1225/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus astianpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
1224/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
1223/2011
Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa
1222/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1221/2011
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1220/2011
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1219/2011
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
1218/2011
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta
1217/2011
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1216/2011
Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1215/2011
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1214/2011
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun Rysäkarin suoja-alueen lakkauttamisesta
1213/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
1212/2011
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2012
1211/2011
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
1210/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a §:n muuttamisesta
1209/2011
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
1208/2011
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1207/2011
Laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta
1206/2011
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
1205/2011
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1204/2011
Valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä
1203/2011
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2012
1202/2011
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1201/2011
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.