Säädökset alkuperäisinä: 2011

1300/2011
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1299/2011
Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle
1298/2011
Vuoden 2011 neljäs lisätalousarvio
1297/2011
Laki puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä
1296/2011
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista vuosina 2012—2015
1295/2011
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1294/2011
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2012
1293/2011
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1292/2011
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n muuttamisesta
1291/2011
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1290/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen Syyriaa koskevan kohdan poistamisesta
1289/2011
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä
1288/2011
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta
1287/2011
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta
1286/2011
Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta
1285/2011
Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1284/2011
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1283/2011
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
1282/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
1281/2011
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1280/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1279/2011
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1278/2011
Tiedonanto presidenttiehdokkaista
1277/2011
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 71 §:n muuttamisesta
1276/2011
Sisäasiainministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
1275/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1274/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 9 a §:n muuttamisesta
1273/2011
Eduskunnan päätös Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro 66-2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille
1272/2011
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1271/2011
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1270/2011
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012
1269/2011
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisen pysäköinninvalvojan ja pysäköinnintarkastajan virkamerkistä
1268/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköinninvalvonnassa käytettävistä asiakirjoista, viranomaisten välisistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä rengaslukon ominaisuuksista
1267/2011
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
1266/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1265/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1264/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1263/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1262/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
1261/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1260/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1259/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1258/2011
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista
1257/2011
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1256/2011
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta
1255/2011
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1254/2011
Laki valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista
1253/2011
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1252/2011
Laki ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n muuttamisesta
1251/2011
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.