Säädökset alkuperäisinä: 2011

1350/2011
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2012 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1349/2011
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2012  
1348/2011
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1347/2011
Tasavallan presidentin asetus Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1346/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1345/2011
Laki postilain 69 §:n muuttamisesta
1344/2011
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta
1343/2011
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
1342/2011
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
1341/2011
Laki ammattikorkeakoululain 26 a §:n muuttamisesta ja 26 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1340/2011
Laki yliopistolain 9 §:n muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1339/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta
1338/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1337/2011
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä
1336/2011
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista
1335/2011
Laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1334/2011
Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
1333/2011
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1332/2011
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1331/2011
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1330/2011
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
1329/2011
Laki kansaneläkelain 56 §:n muuttamisesta
1328/2011
Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta
1327/2011
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1326/2011
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1325/2011
Laki kirkkolain muuttamisesta
1324/2011
Laki yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1323/2011
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista
1322/2011
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
1321/2011
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1320/2011
Laki väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
1319/2011
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta
1318/2011
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1317/2011
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
1316/2011
Laki autoverolain muuttamisesta
1315/2011
Laki arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta
1314/2011
Laki tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta
1313/2011
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta
1312/2011
Laki Suomen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1311/2011
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
1310/2011
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1309/2011
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1308/2011
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2012
1307/2011
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1306/2011
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1305/2011
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1304/2011
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1303/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta
1302/2011
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1301/2011
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.