Säädökset alkuperäisinä: 2011

100/2011
Laki kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta
99/2011
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
98/2011
Laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta
97/2011
Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta
96/2011
Laki maakaaren muuttamisesta 
95/2011
Laki rikosvahinkolain muuttamisesta
94/2011
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen muuttamisesta
93/2011
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta
92/2011
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella
91/2011
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
90/2011
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella
89/2011
Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä
88/2011
Valtioneuvoston asetus puoluelain 9 a §:ssä tarkoitetussa tilityksessä annettavista tiedoista
87/2011
Valtioneuvoston asetus kirjastoasetuksen 4 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
86/2011
Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
85/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Vaarallisten ja muiden jätteiden ympäristöllisesti kestävän käsittelyn Afrikka-instituutin välisen yhteistyöstä alueellisessa Basel keskuksen tukiohjelmassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
84/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
83/2011
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
82/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tutkittavalle suoritettavista korvauksista
81/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
80/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2011
79/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2011
78/2011
Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista
77/2011
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2011
76/2011
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003—2012 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
75/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
74/2011
Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta
73/2011
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
72/2011
Ympäristöministeriön työjärjestys
71/2011
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
70/2011
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä
69/2011
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
68/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011
67/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2011
66/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla
65/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista
64/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
63/2011
Tasavallan presidentin asetus lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
62/2011
Tasavallan presidentin asetus aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
61/2011
Tasavallan presidentin asetus toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
60/2011
Tasavallan presidentin asetus Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
59/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
58/2011
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
57/2011
Laki ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta
56/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta
55/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
54/2011
Tasavallan presidentin asetus Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
53/2011
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
52/2011
Laki opintotukilain muuttamisesta
51/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.