Säädökset alkuperäisinä: 2011

1450/2011
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1449/2011
Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta
1448/2011
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1447/2011
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1446/2011
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
1445/2011
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1444/2011
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1443/2011
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1442/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1441/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1440/2011
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1439/2011
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1438/2011
Laki tupakkalain muuttamisesta
1437/2011
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1436/2011
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 78 §:n muuttamisesta
1435/2011
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1434/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1433/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1432/2011
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1431/2011
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1430/2011
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta
1429/2011
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1428/2011
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta
1427/2011
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1426/2011
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
1425/2011
Valtioneuvoston asetus Matkailun edistämiskeskuksesta
1424/2011
Laki Matkailun edistämiskeskuksesta
1423/2011
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
1422/2011
Laki metsästyslain 74 §:n muuttamisesta
1421/2011
Laki riistahallintolain muuttamisesta
1420/2011
Laki yhteismetsälain muuttamisesta
1419/2011
Valtioneuvoston asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1418/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta
1417/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta
1416/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2012
1415/2011
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta
1414/2011
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1413/2011
Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta
1412/2011
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1411/2011
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1410/2011
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta
1409/2011
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1408/2011
Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta
1407/2011
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1406/2011
Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista
1405/2011
Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista
1404/2011
Tasavallan presidentin asetus vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1403/2011
Laki Kotimaisten kielten keskuksesta
1402/2011
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1401/2011
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.