Säädökset alkuperäisinä: 2011

150/2011
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
149/2011
Laki Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
148/2011
Laki Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
147/2011
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta
146/2011
Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista
145/2011
Tasavallan presidentin asetus vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
144/2011
Laki työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta
143/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan kohdennetusta kalastuksesta Itämeren pääaltaalla
142/2011
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen III muuttamisesta
141/2011
Valtioneuvoston asetus työturvallisuuslain soveltamisesta torjunta-aineen käsittelyyn ja levitykseen metsätöissä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
140/2011
Valtioneuvoston asetus velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
139/2011
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen muuttamisesta
138/2011
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta
137/2011
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
136/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 101/2011 Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
135/2011
Laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
134/2011
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
133/2011
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
132/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
131/2011
Laki kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
130/2011
Laki Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
129/2011
Laki CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdyn talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
128/2011
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
127/2011
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
126/2011
Laki poliisilain 35 ja 36 §:n muuttamisesta
125/2011
Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta
124/2011
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
123/2011
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
122/2011
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
121/2011
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
120/2011
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
119/2011
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta
118/2011
Laki kirkkolain muuttamisesta
117/2011
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
116/2011
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
115/2011
Valtioneuvoston asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
114/2011
Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
113/2011
Valtioneuvoston asetus holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
112/2011
Valtioneuvoston asetus lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
111/2011
Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
110/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
109/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista aineista kuin makeutusaineista ja väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
108/2011
Valtioneuvoston asetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
107/2011
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista
106/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
105/2011
Tasavallan presidentin asetus Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
104/2011
Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
103/2011
Laki Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
102/2011
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
101/2011
Laki pienpuun energiatuesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.