Säädökset alkuperäisinä: 2011

400/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
399/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
398/2011
Tasavallan presidentin asetus Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
397/2011
Tasavallan presidentin asetus Saint Vincent ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
396/2011
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
395/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n muuttamisesta
394/2011
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa
393/2011
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
392/2011
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n 2 momentin muuttamisesta
391/2011
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
390/2011
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
389/2011
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
388/2011
Laki tieliikennelain eräiden säännösten kumoamisesta
387/2011
Laki tieliikennelain muuttamisesta
386/2011
Ajokorttilaki
385/2011
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta
384/2011
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta
383/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I väliaikaisesta muuttamisesta
382/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
381/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
380/2011
Laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta
379/2011
Pelastuslaki
378/2011
Tasavallan presidentin asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
377/2011
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
376/2011
Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
375/2011
Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta
374/2011
Valtioneuvoston asetus rikoksentorjuntaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
373/2011
Verohallinnon työjärjestys
372/2011
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta
371/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä
370/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
369/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
368/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
367/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
366/2011
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
365/2011
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
364/2011
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta
363/2011
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
362/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
361/2011
Ympäristöministeriön asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksuista
360/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
359/2011
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
358/2011
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta
357/2011
Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta
356/2011
Valtioneuvoston asetus mallioikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
355/2011
Tasavallan presidentin asetus teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten voimaansaattamisesta sekä asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
354/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
353/2011
Laki eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
352/2011
Laki elintarvikelain muuttamisesta
351/2011
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.