Säädökset alkuperäisinä: 2011

450/2011
Laki puolustustilalain 8 §:n muuttamisesta
449/2011
Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta
448/2011
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
447/2011
Laki sotilaskurinpitolain 19 §:n muuttamisesta
446/2011
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta
445/2011
Laki toiminimilain 22 §:n muuttamisesta
444/2011
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta
443/2011
Laki asianajajista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
442/2011
Laki säätiölain 14 §:n muuttamisesta
441/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
440/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
439/2011
Laki syyttäjälaitoksesta
438/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
437/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
436/2011
Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä
435/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
434/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
433/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
432/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellatartunnan vastustamisesta naudoissa ja sioissa
431/2011
Tasavallan presidentin asetus eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
430/2011
Tasavallan presidentin asetus eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
429/2011
Tasavallan presidentin asetus Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
428/2011
Tasavallan presidentin asetus eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
427/2011
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
426/2011
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
425/2011
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 15 §:n muuttamisesta
424/2011
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
423/2011
Valtioneuvoston asetus ajokorteista
422/2011
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten energiatehokkuudesta
421/2011
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten  sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
420/2011
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta
419/2011
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä
418/2011
Laki Suomen metsäkeskuksesta
417/2011
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
416/2011
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
415/2011
Postilaki
414/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta
413/2011
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta
412/2011
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 a ja 11 §:n muuttamisesta
411/2011
Valtioneuvoston asetus talousneuvostosta
410/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista
409/2011
Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista
408/2011
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista
407/2011
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
406/2011
Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta
405/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa
404/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 359/2011 Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä
403/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
402/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta
401/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.