Säädökset alkuperäisinä: 2011

500/2011
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
499/2011
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
498/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
497/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista aineista annettujen säädösten kumoamisesta
496/2011
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
495/2011
Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta
494/2011
Laki maastoliikennelain 27 §:n muuttamisesta
493/2011
Laki merimieseläkelain 212 §:n muuttamisesta
492/2011
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n muuttamisesta
491/2011
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 29 §:n muuttamisesta
490/2011
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 76 §:n muuttamisesta
489/2011
Laki säteilylain 64 §:n muuttamisesta
488/2011
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
487/2011
Laki tupakkalain 17 ja 31 b §:n muuttamisesta
486/2011
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
485/2011
Laki siviilipalveluslain 78 ja 86 §:n muuttamisesta
484/2011
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta
483/2011
Laki ydinenergialain 74 §:n muuttamisesta
482/2011
Laki opintovapaalain 14 §:n muuttamisesta
481/2011
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 §:n muuttamisesta
480/2011
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
479/2011
Laki patenttiasiamiehistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
478/2011
Laki patenttilain 57 ja 62 §:n muuttamisesta
477/2011
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
476/2011
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
475/2011
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
474/2011
Laki metsästyslain 82 §:n muuttamisesta
473/2011
Laki kalastuslain 112 §:n muuttamisesta
472/2011
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 37 §:n muuttamisesta
471/2011
Laki sijoitusrahastolain 148 §:n muuttamisesta
470/2011
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
469/2011
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 39 §:n muuttamisesta
468/2011
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
467/2011
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
466/2011
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
465/2011
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
464/2011
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 48 §:n muuttamisesta
463/2011
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
462/2011
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
461/2011
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
460/2011
Laki oikeusapulain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
459/2011
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
458/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta
457/2011
Laki henkilötietolain 41 §:n muuttamisesta
456/2011
Laki holhoustoimesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta
455/2011
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
454/2011
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta
453/2011
Laki rikosrekisterilain 4 §:n muuttamisesta
452/2011
Laki tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
451/2011
Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.