Säädökset alkuperäisinä: 2011

1500/2011
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
1499/2011
Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta
1498/2011
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
1497/2011
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1496/2011
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1495/2011
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1494/2011
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
1493/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1492/2011
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1491/2011
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta
1490/2011
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
1489/2011
Laki euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta
1488/2011
Valtion talousarvio vuodelle 2012
1487/2011
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1486/2011
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2012 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1485/2011
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1484/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2012 liikenneturvallisuusmaksusta
1483/2011
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1482/2011
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
1481/2011
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1480/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1479/2011
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1478/2011
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1477/2011
Valtiovarainministeriön asetus World Design Capital -juhlarahoista
1476/2011
Valtiovarainministeriön asetus Henrik Wigström -juhlarahasta
1475/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
1474/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1473/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista
1472/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1471/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2012
1470/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta
1469/2011
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1468/2011
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta
1467/2011
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1466/2011
Laki rikoslain 11 luvun muuttamisesta
1465/2011
Laki jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
1464/2011
Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012
1463/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
1462/2011
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
1461/2011
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1460/2011
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
1459/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1458/2011
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1457/2011
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1456/2011
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1455/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista
1454/2011
Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta
1453/2011
Laki Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1452/2011
Laki Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1451/2011
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.