Säädökset alkuperäisinä: 2011

650/2011
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
649/2011
Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta
648/2011
Laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta
647/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
646/2011
Jätelaki  
645/2011
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
644/2011
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta
643/2011
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
642/2011
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
641/2011
Valtioneuvoston asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
640/2011
Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
639/2011
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
638/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
637/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
636/2011
Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
635/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta
634/2011
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta
633/2011
Laki löytötavaralain 22 ja 24 §:n muuttamisesta
632/2011
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
631/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
630/2011
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
629/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta
628/2011
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
627/2011
Laki luonnonsuojelulain 53 §:n muuttamisesta
626/2011
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
625/2011
Laki erämaalain 6 §:n muuttamisesta
624/2011
Laki säteilylain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
623/2011
Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta
622/2011
Laki ydinenergialain muuttamisesta
621/2011
Kaivoslaki
620/2011
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta
619/2011
Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta
618/2011
Laki vakuutusoikeuslain 8 ja 14 §:n muuttamisesta
617/2011
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
616/2011
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
615/2011
Laki hovioikeuslain 8 §:n muuttamisesta
614/2011
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
613/2011
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
612/2011
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
611/2011
Laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta
610/2011
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
609/2011
Laki hovioikeuslain muuttamisesta
608/2011
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
607/2011
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
606/2011
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
605/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
604/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
603/2011
Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
602/2011
Laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n kumoamisesta
601/2011
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.