Säädökset alkuperäisinä: 2011

700/2011
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta
699/2011
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
698/2011
Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä
697/2011
Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä
696/2011
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
695/2011
Laki tapaturmavakuutuslain 54 a §:n muuttamisesta
694/2011
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 22 c §:n muuttamisesta
693/2011
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
692/2011
Laki elatustukilain 33 §:n muuttamisesta
691/2011
Laki lapsilisälain 15 c §:n muuttamisesta
690/2011
Laki äitiysavustuslain 13 §:n muuttamisesta
689/2011
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
688/2011
Laki sotilasavustuslain 21 §:n muuttamisesta
687/2011
Laki valtion eläkelain 174 §:n muuttamisesta
686/2011
Laki takuueläkkeestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
685/2011
Laki kansaneläkelain 83 ja 84 §:n muuttamisesta
684/2011
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 41 ja 42 §:n muuttamisesta
683/2011
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 60 §:n muuttamisesta
682/2011
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
681/2011
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
680/2011
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
679/2011
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
678/2011
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
677/2011
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
676/2011
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
675/2011
Laki opintotukilain muuttamisesta
674/2011
Laki asumistukilain muuttamisesta
673/2011
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
672/2011
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
671/2011
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
670/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d’Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Services” kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
669/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d’Aide Socio-economique (PEGASE)-mekanismin ohjelman "Vulnerable Palestinian Families” kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
668/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
667/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2011 metsänhoitomaksun perusteesta
666/2011
Laki öljyjätemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
665/2011
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
664/2011
Laki kokoontumislain 24 §:n muuttamisesta
663/2011
Laki huumausainelain 28 §:n muuttamisesta
662/2011
Laki lääkelain 7 §:n muuttamisesta
661/2011
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
660/2011
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
659/2011
Laki lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta
658/2011
Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta
657/2011
Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
656/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
655/2011
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 3 §:n muuttamisesta
654/2011
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
653/2011
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
652/2011
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
651/2011
Laki jäteverolain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.