Säädökset alkuperäisinä: 2011

750/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
749/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
748/2011
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
747/2011
Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
746/2011
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
745/2011
Oikeusministeriön asetus  markkinaoikeudesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
744/2011
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
743/2011
Laki patenttilain muuttamisesta
742/2011
Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
741/2011
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
740/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 51 ja 64 §:n muuttamisesta
739/2011
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
738/2011
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
737/2011
Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta
736/2011
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
735/2011
Laki vankeuslain muuttamisesta
734/2011
Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta
733/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta
732/2011
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta
731/2011
Laki rikoslain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta
730/2011
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
729/2011
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
728/2011
Laki ympäristönsuojelulain 116 §:n muuttamisesta
727/2011
Laki pysäköinninvalvonnasta
726/2011
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 6 luvun 4 §:n muuttamisesta
725/2011
Laki tutkintavankeuslain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta
724/2011
Laki vankeuslain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta
723/2011
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta
722/2011
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
721/2011
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
720/2011
Laki oikeusapulain 8 §:n muuttamisesta
719/2011
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
718/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 15 ja 31 luvun muuttamisesta
717/2011
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
716/2011
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta
715/2011
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
714/2011
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
713/2011
Laki rikoslain 17 luvun 17 ja 18 b §:n muuttamisesta
712/2011
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
711/2011
Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta
710/2011
Kuvaohjelmalaki
709/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
708/2011
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
707/2011
Mittauslaitelaki
706/2011
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
705/2011
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
704/2011
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 8 §:n muuttamisesta
703/2011
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeusasetuksen muuttamisesta
702/2011
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta
701/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.