Säädökset alkuperäisinä: 2011

800/2011
Valtioneuvoston asetus maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
799/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
798/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus aromeista ja niiden valmistusaineista annetun asetuksen kumoamisesta
797/2011
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
796/2011
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
795/2011
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
794/2011
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
793/2011
Vuoden 2011 toinen lisätalousarvio
792/2011
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
791/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
790/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkintostipendin suuruudesta
789/2011
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
788/2011
Ympäristöministeriön asetus  ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
787/2011
Valtioneuvoston asetus  asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
786/2011
Valtioneuvoston asetus  Suomen ympäristökeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
785/2011
Valtioneuvoston asetus  ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
784/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
783/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaitotuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
782/2011
Valtioneuvoston asetus vuoden 2010 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
781/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastuspalkkion teurastamovalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen kumoamisesta
780/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
779/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
778/2011
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
777/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 26 ja 27 §:n muuttamisesta
776/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus  maksullisista suoritteista
775/2011
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
774/2011
Sisäasiainministeriön asetus tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa
773/2011
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
772/2011
Laki tuloverolain 74 ja 75 §:n muuttamisesta
771/2011
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
770/2011
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
769/2011
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
768/2011
Laki merilain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta
767/2011
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
766/2011
Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
765/2011
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
764/2011
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
763/2011
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n ja 11 luvun 7 §:n muuttamisesta
762/2011
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
761/2011
Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta
760/2011
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
759/2011
Laki merimiespalvelulain muuttamisesta
758/2011
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
757/2011
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
756/2011
Merityösopimuslaki
755/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
754/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
753/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
752/2011
Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta
751/2011
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.