Säädökset alkuperäisinä: 2011

850/2011
Laki taimiaineistolain 9 §:n muuttamisesta
849/2011
Laki siemenkauppalain 26 §:n muuttamisesta
848/2011
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
847/2011
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
846/2011
Laki lannoitevalmistelain 27 §:n muuttamisesta
845/2011
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 36 §:n muuttamisesta
844/2011
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
843/2011
Laki eläinsuojelulain 47 §:n muuttamisesta
842/2011
Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta
841/2011
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
840/2011
Laki puolustusvoimista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
839/2011
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
838/2011
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
837/2011
Laki asevelvollisuuslain 65 §:n muuttamisesta
836/2011
Laki huumausainelain 43 §:n muuttamisesta
835/2011
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 9 ja 13 §:n muuttamisesta
834/2011
Laki kielilain 14 §:n muuttamisesta
833/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
832/2011
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 7 §:stä muuttamisesta
831/2011
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
830/2011
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta
829/2011
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
828/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 13 ja 57 §:n muuttamisesta
827/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 16 ja 60 §:n muuttamisesta
826/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 ja 31 a §:n muuttamisesta
825/2011
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b ja 13 §:n muuttamisesta
824/2011
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta
823/2011
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
822/2011
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
821/2011
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
820/2011
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
819/2011
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
818/2011
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta
817/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 ja 45 §:n muuttamisesta
816/2011
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
815/2011
Laki rikoslain 15 ja 16 luvun muuttamisesta
814/2011
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
813/2011
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
812/2011
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta
811/2011
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
810/2011
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
809/2011
Laki vankeuslain muuttamisesta
808/2011
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
807/2011
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta
806/2011
Pakkokeinolaki  
805/2011
Esitutkintalaki  
804/2011
Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
803/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
802/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
801/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 9 §:n kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.