Säädökset alkuperäisinä: 2011

900/2011
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
899/2011
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
898/2011
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain muuttamisesta
897/2011
Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
896/2011
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
895/2011
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 a §:n muuttamisesta
894/2011
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
893/2011
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
892/2011
Laki lähestymiskiellosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
891/2011
Laki holhoustoimesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
890/2011
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
889/2011
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
888/2011
Laki rautatiekuljetuslain 29 §:n muuttamisesta
887/2011
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 23 §:n muuttamisesta
886/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
885/2011
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta
884/2011
Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
883/2011
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
882/2011
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
881/2011
Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
880/2011
Laki eläinlääkintähuoltolain 34 ja 36 §:n muuttamisesta
879/2011
Laki tullilain muuttamisesta
878/2011
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
877/2011
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
876/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
875/2011
Laki rajavartiolain muuttamisesta
874/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
873/2011
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
872/2011
Poliisilaki  
871/2011
Laki pakkokeinolain 5 luvun muuttamisesta
870/2011
Laki alkoholilain 60 ja 60 b §:n muuttamisesta
869/2011
Laki valmisteverotuslain 111 §:n muuttamisesta
868/2011
Laki autoverolain 86 §:n muuttamisesta
867/2011
Laki konkurssilain 7 luvun 3 §:n ja 14 luvun 5 §:n muuttamisesta
866/2011
Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
865/2011
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 50 ja 50 a §:n muuttamisesta
864/2011
Laki tieliikennelain 92 m §:n muuttamisesta
863/2011
Laki patenttilain 59 §:n muuttamisesta
862/2011
Laki mallioikeuslain 37 §:n muuttamisesta
861/2011
Laki ydinenergialain muuttamisesta
860/2011
Laki löytötavaralain 16 §:n muuttamisesta
859/2011
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 39 §:n muuttamisesta
858/2011
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 35 §:n muuttamisesta
857/2011
Laki viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta
856/2011
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
855/2011
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
854/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
853/2011
Laki passilain muuttamisesta
852/2011
Laki kotieläinjalostuslain 14 §:n muuttamisesta
851/2011
Laki hevostalouslain 14 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.