Säädökset alkuperäisinä: 2011

950/2011
Laki kielilain 30 §:n muuttamisesta
949/2011
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 14 §:n muuttamisesta
948/2011
Kilpailulaki
947/2011
Valtioneuvoston asetus luonnonvarainneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
946/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
945/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
944/2011
Ympäristöministeriön asetus  ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
943/2011
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
942/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
941/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2011—2012
940/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
939/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
938/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
937/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
936/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta itämerennorpan metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
935/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
934/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012
933/2011
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
932/2011
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
931/2011
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
930/2011
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
929/2011
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
928/2011
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
927/2011
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
926/2011
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
925/2011
Laki lastensuojelulain 80 §:n muuttamisesta
924/2011
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
923/2011
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
922/2011
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista
921/2011
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta
920/2011
Kuluttajaturvallisuuslaki  
919/2011
Laki ulkoilulain 6 ja 15 §:n muuttamisesta
918/2011
Laki maakaaren muuttamisesta
917/2011
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
916/2011
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
915/2011
Laki yhteisaluelain muuttamisesta
914/2011
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
913/2011
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä
912/2011
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
911/2011
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
910/2011
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
909/2011
Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta
908/2011
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta
907/2011
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta
906/2011
Laki maksupalvelulain 8 ja 78 §:n muuttamisesta
905/2011
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
904/2011
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
903/2011
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
902/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
901/2011
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.