Säädökset alkuperäisinä: 2011

1000/2011
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
999/2011
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta
998/2011
Laki Metsähallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
997/2011
Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
996/2011
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 2 §:n muuttamisesta
995/2011
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
994/2011
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta
993/2011
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
992/2011
Laki kolttalain 8 §:n muuttamisesta
991/2011
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
990/2011
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
989/2011
Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta
988/2011
Laki poronhoitolain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
987/2011
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta
986/2011
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
985/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
984/2011
Sisäasiainministeriön asetus ihmiskaupan uhrien auttamisessa toimivaltaisesta vastaanottokeskuksesta
983/2011
Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
982/2011
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
981/2011
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
980/2011
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä
979/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys  
978/2011
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
977/2011
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
976/2011
Valtioneuvoston asetus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta
975/2011
Valtioneuvoston asetus valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä ja työjärjestyksestä sekä vastaanottopalveluista perittävästä maksusta
974/2011
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinviraston hallinnosta
973/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
972/2011
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2011
971/2011
Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
970/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n muuttamisesta
969/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
968/2011
Verohallinnon päätös vuoden 2011 kiinteistöverotuksen päättymisestä
967/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2011—2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
966/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
965/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
964/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2011—2012
963/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
962/2011
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
961/2011
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
960/2011
Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen 5 §:n muuttamisesta
959/2011
Valtiovarainministeriön asetus Juhani Aho ja suomalainen kirjallisuus -juhlarahasta
958/2011
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista annetun asetuksen muuttamisesta
957/2011
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n kumoamisesta
956/2011
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta
955/2011
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
954/2011
Laki yliopistolain muuttamisesta
953/2011
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
952/2011
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
951/2011
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.