Säädökset alkuperäisinä: 2011

1100/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1099/2011
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 7 §:n kumoamisesta
1098/2011
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1097/2011
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
1096/2011
Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1095/2011
Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaasaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1094/2011
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
1093/2011
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
1092/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
1091/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
1090/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
1089/2011
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista
1088/2011
Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta
1087/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
1086/2011
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1085/2011
Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla
1084/2011
Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta
1083/2011
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1082/2011
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1081/2011
Valtioneuvoston asetus  rikosrekisteriasetuksen 2 ja 9 §:n muuttamisesta
1080/2011
Valtioneuvoston asetus valvontarangaistuksesta
1079/2011
Valtioneuvoston asetus Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1078/2011
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1077/2011
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1076/2011
Tasavallan presidentin asetus Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1075/2011
Tasavallan presidentin asetus Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1074/2011
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1073/2011
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1072/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
1071/2011
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2010 verotuksen päättymisestä
1070/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
1069/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1068/2011
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1067/2011
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2012
1066/2011
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1065/2011
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1064/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1063/2011
Valtiovarainministeriön asetus Itämeren suojelu -juhlarahasta
1062/2011
Laki Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1061/2011
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1060/2011
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1059/2011
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1058/2011
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1057/2011
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta
1056/2011
Tasavallan presidentin asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1055/2011
Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen muuttamisesta
1054/2011
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista
1053/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista
1052/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1051/2011
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.