1575/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 15 §:n 2 kohta, 17 §:n 7 kohta, 17 §:n 13 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1021/2007 ja 21 §:n 9 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 905/2009, sekä

lisätään 17 §:ään uusi 14 kohta ja 21 §:ään uusi 10 kohta seuraavasti:

15 §
Sisäasiainministeriön toimiala

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat:


2) maahanmuutto, kansainvälinen suojelu ja paluumuutto;


17 §
Valtiovarainministeriön toimiala

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat:


7) valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikka, henkilöstön oikeudellinen asema ja muut palvelussuhteen ehdot;


13) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde;

14) kunnallisen ja valtion eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus.

21 §
Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:


9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus;

10) maahanmuuttajien kotouttaminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Pääministerin estyneenä ollessa Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Hallitusneuvos
Marika Paavilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.