1546/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) 4 §:n 2 momentin ja 8 §:n 2 momentin nojalla:

Hyväksymistä edellyttävät päätökset

Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymistä edellyttäviä julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 §:n 2 momentissa ja 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja merkitykseltään huomattavia tai ehdoiltaan poikkeuksellisia vienti- ja alusluotto- tai korontasauspäätöksiä ovat:

1) kiinteäkorkoisia luottoja koskevat päätökset, joissa luoton tai korontasauksen määrä ylittää 200 000 000 euroa; tai

2) päätökset, joissa poiketaan luoton valuutan määräytymisestä, koron lukitusajasta tai muusta niihin verrattavasta luoton ehtojen kannalta merkittävästä seikasta; taikka

3) päätökset, joihin yhtiö haluaa hankkeeseen liittyvien painavien kilpailu- ja elinkeinopoliittisten syiden vuoksi työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymisen. 

Hyväksymisen hakeminen

Yhtiön tulee hakea hyväksymistä kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriöltä. Tehtyään ministeriön hyväksymistä edellyttävän päätöksen yhtiön tulee toimittaa hakemus ja oma päätöksensä ministeriölle. Yhtiön hakemukseen on lisäksi liitettävä asiakkaan hakemus sekä asian käsittelyn kannalta muut tarpeelliset tiedot.

3 §
Työ- ja elinkeinoministeriön päätös

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksessä on mainittava luotonsaaja, luoton käyttötarkoitus, luoton enimmäismäärä, luottovaluutta, enimmäisluottoaika ja koron määräytymisen perusteet.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi tehdä päätöksen hankkeen tarjouskilpailun ollessa vireillä, kun yhtiö pitää todennäköisenä, että asiakkaan tarjous johtaa kauppasopimuksen tekemiseen.

Kun työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt asiassa päätöksen, ministeriö toimittaa päätöksensä tiedoksi yhtiölle.  Ministeriö toimittaa kiinteäkorkoista luottoa ja korontasausta koskevan hyväksymispäätöksen yhtiön lisäksi tiedoksi valtiokonttorille.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Johtaja
Risto Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.