1527/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan  ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 15 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne  ovat, 1 momentti asetuksessa 957/2004 ja 2 momentti asetuksessa 1040/2001, seuraavasti:

15 §
Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa

Ennakonpidätys pääomatulosta, kuten korosta, voitto-osuudesta ja jälkimarkkinahyvityksestä, on 30 prosenttia, jollei toisin säädetä tai määrätä. Ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetusta käyttökorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan niin ikään 30 prosentin suuruisena, jos korvaus perustuu perintönä tai testamentilla saatuun tai vastiketta vastaan hankittuun oikeuteen. Ennakonpidätys tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetuista julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ja sijaisosingoista on 21 prosenttia.

Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta ja metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vähintään mainitun suuruisesta vakuutuskorvauksesta on 20 prosenttia. Pienemmästä määrästä ei toimiteta ennakonpidätystä. Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä hankintakaupasta on 14 prosenttia.Tätä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2012 maksettaviin suorituksiin.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Erityisasiantuntija
Ilkka Lahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.