1484/2011

Annettu Helsingissä  19  päivänä  joulukuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2012 liikenneturvallisuusmaksusta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennevakuutuslain (279/1959) 18 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 361/1993:

1 §

Liikennevakuutuslain (279/1959) mukaista vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden on suoritettava Liikennevakuutuskeskukselle vuonna 2012 liikennevakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitettu liikenneturvallisuusmaksu, joka on yhteensä 7 898 000 euroa. Vakuutusyhtiöiden osuudet liikenneturvallisuusmaksusta määräytyvät niiden Suomessa vuonna 2012 saamien liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulojen mukaisessa suhteessa.

2 §

Liikenneturvallisuusmaksusta tilitetään 6 130 000 euroa Liikenneturvasta annetussa laissa (278/2003) tarkoitetulle Liikenneturvalle ja 42 000 euroa Ahvenanmaan maakuntahallitukselle liikenneturvallisuustyöhön. Jäljelle jäävä 1 726 000 euroa on tarkoitettu Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön.

3 §

Kunkin vakuutusyhtiön on maksettava 1 §:ssä tarkoitetusta maksuosuudestaan Liikennevakuutuskeskukselle neljännesvuosittain ennakkoa, joka määrätään yhtiön luotettavasti arvioiman vakuutusmaksutulon perusteella. Ensimmäinen ennakko on maksettava viimeistään 15 päivänä tammikuuta, toinen ennakko viimeistään 10 päivänä huhtikuuta, kolmas ennakko viimeistään 10 päivänä heinäkuuta ja neljäs ennakko viimeistään 10 päivänä lokakuuta.

Ennakoiden ja vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisten vakuutusmaksutulojen perusteella lasketun lopullisen maksuosuuden erotus otetaan huomioon vuoden 2013 kolmannen ennakon maksamisen yhteydessä.

Liikennevakuutuskeskus tilittää Liikenneturvalle ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselle niiden osuudet liikenneturvallisuusmaksuista kahden vuorokauden kuluessa kunkin 1 momentissa mainitun ennakon eräpäivästä.

4 §

Liikennevakuutuskeskuksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys vuoden 2012 liikenneturvallisuusmaksun tilityksistä sekä Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön tarkoitetun maksuosuuden käyttämisestä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2013.

Ahvenanmaan maakuntahallituksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys vuoden 2012 liikenneturvallisuusmaksun käyttämisestä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2013.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tätä asetusta sovelletaan vuoden 2012 liikenneturvallisuusmaksun perimiseksi.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.