1475/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1293/2010) nimike sekä 1 ja 3 § seuraavasti:

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kotimaisten kielten keskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) kielilautakuntien antamat lausunnot;

2) kielen- ja nimistönhuollon alaan kuuluvat lausunnot ja selvitykset, joiden antaminen edistää yleistä kielenkäyttöä ja joiden kohteena olevalla tuotteella ei tavoitella liiketaloudellista voittoa;

3) kielineuvonta, jonka antamiseen käytetty työpanos on vähäinen;

4) aineistojen käyttö tutkimustarkoituksiin arkistoissa ja tietoliikenneyhteyksien kautta; sekä

5) kirjaston omista kokoelmista annetut paikallislainat, kokoelmien käyttö keskuksen tiloissa ja luetteloiden käyttö.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat palvelut, joita keskus tuottaa valtion ja kuntien viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille näiden pyynnöstä. Tällaisia palveluita ovat:

1) koulutus, konsultointi ja tilaustutkimukset;

2) julkaisujen kieliasun ja nimien tarkastus;

3) muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut lausunnot ja selvitykset;

4) tiedonhaut ja muu tietopalvelu;

5) muut kuin 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut kaukolainat;

6) muu kuin 2 momentissa tarkoitettu aineistojen luovuttaminen jäljenteenä;

7) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön; sekä

8) muut vastaavat palvelut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljenteenä perittävistä maksuista päättää keskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Ylitarkastaja
Anne Luoto-Halvari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.