1469/2011

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtioneuvoston kanslian suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka valtioneuvoston kanslia hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut tai muut suoritteet:

1) julkaisut ja vastaavat muut suoritteet;

2) asiantuntija-, koulutus- ja tietopalvelut;

3) valokopiot, tulosteet, pöytäkirjaotteet ja muut jäljennökset;

4) pöytäkirjaotteen tai muun asiakirjan oikeaksi todistaminen; sekä

5) muut toimeksiantoon perustuvat tai siihen verrattavat kanslian toimialaan liittyvät palvelut.

3 §
Muut suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää kanslia ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2012 lukien 31 päivään joulukuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

Pääministeri
Jyrki Katainen

Hallitusneuvos
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.