1418/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 31 §:n 3 momentin ja metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain (1474/1995) 12 §:n 3 momentin, sellaisena kuin viimeksi mainittu on laissa 1177/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (kehittämiskeskus) valtionaputoiminnan suoritteiden maksullisuudesta. Asetus ei koske suoritteita, jotka ovat kehittämiskeskuksen elinkeinotoimintaan kuuluvia suoritteita.

Kehittämiskeskuksen suoritteet ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita.

2 §
Kehittämiskeskuksen muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja kehittämiskeskuksen muita suoritteita ovat:

1) metsätalouden edistämistoiminnan neuvonta, koulutus ja tiedotus, asiantuntija-apu sekä julkaisut ja selvitykset, jos ne perustuvat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon;

2) ilmoittautumista edellyttävien kurssien ja koulutusten järjestäminen;

3) luonnonhoidon tuntemusta osoittavat luonnonhoitotutkinnot ja muut tutkinnot.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksu määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottamiseen käytetyn kehittämiskeskuksen asiantuntijan työn omakustannushintana peritään 110 euroa tunnilta ja avustavan henkilöstön työn omakustannushintana 65 euroa tunnilta.

Mahdollisesta laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvat kustannukset peritään erikseen.

Kehittämiskeskuksen muu kuin tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuva edistämistoiminta on maksutonta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Leena Arpiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.