1383/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (26/2007) 8 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1235/2010, seuraavasti:

8 a §
Lisäalueen etäisyys

Luovutettavan lisäalueen etäisyys luovutuksensaajan talouskeskuksesta ei saa ylittää 20 kilometriä. Luovutettavan lisäalueen etäisyys voi kuitenkin olla enintään 30 kilometriä, jos:

1) lisäalue rajoittuu luovutuksensaajan maatilan peltoalueeseen; tai

2) luovutuksensaajan maatilan pelloista olennainen osa on enintään 3 kilometrin etäisyydellä lisäalueesta.

Etäisyys talouskeskuksesta tai peltoalueelta luovutettavalle lisäalueelle lasketaan maatalouskoneella kulkukelpoista tietä pitkin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitusneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.