1378/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksesta Itämeren pääaltaalla, pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §
Kilohailin ja silakan troolikalastus Itämeren pääaltaalla

Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 22—28 sekä ICES:n osa-alueella 29 leveysasteen 59°30′N eteläpuolella (Itämeren pääallas) on kielletty.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen  Suomessa rekisteröidyt tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituiset kalastusalukset saavat harjoittaa silakan kohdennettua troolikalastusta ICES:n osa-alueilla 22—28. Silakan kohdennettu troolikalastus saa jatkua kunnes siihen osallistuneiden alusten kilohailisaalis on yhteensä enintään 300 tonnia. Silakan kohdennetussa troolikalastuksessa tulee käyttää vähintään 32 millimetrin silmäkoon trooliperää.

2 §
Kilohailin ja silakan troolikalastus Suomenlahdella

Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset saavat troolikalastaa kilohailia ja silakkaa ICES:n osa-alueella 32 (Suomenlahti) Suomen perusviivan ulkopuolella kunnes kaikkien Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten Suomenlahdelta kalastama kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 500 tonnia.

3 §
Kilohailin ja silakan troolikalastus pohjoisella Itämerellä

Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset saavat troolikalastaa kilohailia ja silakkaa ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59°30′N ja 59°50′N välillä (pohjoinen Itämeri) siten, että kaikkien Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten kyseiseltä alueelta kalastama kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.