1334/2011

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) 1 a §:n 1 momentti ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 a §:n 1 momentti laissa 701/2002 ja 2 § laissa 1116/2010, seuraavasti:

1 a §

Apteekkimaksua määrättäessä apteekin, sivuapteekin, lääkekaapin, apteekin palvelupisteen sekä apteekin verkkopalvelun liikevaihdosta vähennetään arvonlisävero.


2 §

Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:

 Apteekin liikevaihto € Apteekkimaksu liikevaihdon alarajan kohdalla €  Maksuprosentti  alarajan yli me nevästä liikevaihdosta
          871 393 – 1 016 139              0               6,00 % 
       1 016 139 – 1 306 607           8 685               7,00 %
       1 306 607 – 1 596 749         29 018                8,00 % 
       1 596 749 – 2 033 572            52 229                9,00 % 
       2 033 572 − 2 613 212            91 543                9,50 % 
       2 613 212 – 3 194 464         146 609             10,00 %
       3 194 464 – 3 775 394         204 734             10,25 %
       3 775 394 – 4 792 503         264 279             10,50 %
       4 792 503 – 6 243 857         371 076             10,75 %
       6 243 857 −       527 096              11,00 %

Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on kymmentä euroa pienempi, ei peritä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2011 liikevaihdon perusteella.

HE 107/2011
StVM 8/2011
EV 41/2011

  Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.