1323/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rajavartiolain (578/2005) 71 §:n 1 momentin ja 84 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rajavartiolain (578/2005) 71 §:n 1 momentissa tarkoitetuista Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista sekä niiden merkitsemisestä.

Sotilaallisen harjoitusalueen osaa koskevan tilapäisen liikkumisrajoituksen tai kiellon määräämisestä säädetään rajavartiolaissa.

2 §
Ampumarata-aluetta ja ampuma-aluetta koskeva liikkumisrajoitus

Liikkuminen ja oleskelu liitteessä 1 mainitulla Rajavartiolaitoksen hallitsemalla ampumarata-alueella ja ampuma-alueella on kielletty ammunnan ja siihen liittyvien valmistelu- ja muiden vastaavien toimien aikana, jollei harjoituksen johtaja anna siihen lupaa.

3 §
Ilma-alusten lentopaikkaa koskeva liikkumiskielto

Liikkuminen ja oleskelu liitteessä 2 mainitulla Rajavartiolaitoksen hallitsemalla lentopaikalla on kielletty, jollei siihen ole Rajavartiolaitoksen lakisääteiseen tehtävään, lentotoimintaan tai kiinteistönhuoltoon liittyvää tai muuta vastaavaa hyväksyttävää syytä.

4 §
Rajavartiolaitoksen muuta aluetta koskeva liikkumiskielto

Liikkuminen ja oleskelu liitteessä 3 mainitulla Rajavartiolaitoksen hallitsemalla alueella on kielletty, jollei siihen ole Rajavartiolaitoksen lakisääteiseen tehtävään tai kiinteistönhuoltoon liittyvää tai muuta vastaavaa hyväksyttävää syytä.

 5 §
Viranomaistoimintaa koskeva poikkeus

Liikkumisrajoitus tai -kielto ei koske viranomaiselle säädetyn tehtävän suorittamiseksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua.

6 §
Liikkumisrajoitus- tai kieltoalueen merkitseminen

Liikkumisrajoitus ja -kielto merkitään tilaan tai alueeseen johtavalle sisääntuloväylälle sekä tilan tai alueen reunoille sijoitetuilla selkeästi havaittavilla tauluilla tai nauhoilla

 7 §
Sotilaallisen harjoitusalueen liikkumisrajoituksen tai -kiellon merkitseminen

Rajavartiolain 71 §:n 1 momentin nojalla määrätyn sotilaallisen harjoitusalueen osaa koskeva tilapäinen liikkumisrajoitus ja -kielto on merkittävä harjoitusalueen reunoille sijoitetuilla selkeästi havaittavilla tauluilla tai nauhoilla taikka muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Edellä 6 §:ssä tarkoitetut taulut ja nauhat on otettava käyttöön viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Liite 1

LIIKKUMISRAJOITUKSEN KOHTEENA OLEVAT RAJAVARTIOLAITOKSEN AMPUMARATA-ALUEET JA AMPUMA-ALUEET
Hallintoyksikkö Kunta Alue
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Imatra Immolan ampumarata-alue (karttaliite, kartta 1 ja 2)
Punkaharju Jukajärven ampuma-alue (karttaliite, kartta 3 ja 4)
Sulkava Jukajärven ampuma-alue (karttaliite, kartta 3 ja 4)
Kainuun rajavartiosto Kuhmo Vartiuksen ampumarata (karttaliite, kartta 5 ja 6)
Kuusamo Sarvilammen ampumarata-alue (karttaliite, kartta 7 ja 8)
Kortesalmen ampumapaikka (karttaliite, kartta 9 ja 10)
Suomussalmi Kuivassalmen ampuma-alue (karttaliite, kartta 11 ja 12)
Lapin rajavartiosto Inari Kerttuvaaran ampuma-alue (karttaliite, kartta 13 ja 14)
Raja-Joosepin ampumarata (karttaliite, kartta 15 ja 16)
Muonio Särkijärven ampumarata (karttaliite, kartta 17 ja 18)
Salla Kelloselän ampumapaikka (karttaliite, kartta 19 ja 20)
Onkamon ampumarata (karttaliite, kartta 21 ja 22)
Pohjois-Karjalan rajavartiosto Ilomantsi Hiienvaaran ampuma-alue (karttaliite, kartta 23 ja 24)
Kontiolahti Onttolan ampumarata-alue (karttaliite, kartta 25 ja 26)

Liite 2

LIIKKUMISKIELLON KOHTEENA OLEVAT RAJAVARTIOLAITOKSEN ILMA-ALUSTEN LENTOPAIKAT
Hallintoyksikkö Kunta Alue
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Imatra laskeutumispaikka Immolan lentokentällä (karttaliite, kartta 1 ja 2)   laskeutumispaikka Pelkolan rajavartioasemalla
(karttaliite, kartta 27 ja 28)
Lappeenranta laskeutumispaikka Nuijamaan rajavartioasemalla
(karttaliite, kartta 29 ja 30)
Parikkala laskeutumispaikka Kolmikannan rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 31 ja 31)
Virolahti laskeutumispaikka Vaalimaan rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 33 ja 34)
Kainuun rajavartiosto Kuhmo laskeutumispaikka Kuhmon rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 35 ja 36)
laskeutumispaikka Vartiuksen rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 37 ja 38)
Kuusamo laskeutumispaikka Kortesalmen rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 39 ja 40)
laskeutumispaikka Kuusamon rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 41 ja 42)
Suomussalmi laskeutumispaikka Suomussalmen rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 43 ja 44)
Karttimon laskeutumispaikka (karttaliite, kartta 45 ja 46)
Lapin rajavartiosto Enontekiö laskeutumispaikka Siilastuvan rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 47 ja 48)
Inari laskeutumispaikka Virtaniemen rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 49 ja 50)
laskeutumispaikka Ivalon rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 51 ja 52)
Näätämön laskeutumispaikka (karttaliite, kartta 53 ja 54)
Salla laskeutumispaikka Kelloselän rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 55 ja 56)
Länsi-Suomen merivartiosto Kökar laskeutumispaikka Kökarin merivartioasemalla (karttaliite, kartta 57 ja 58)
Parainen laskeutumispaikka Nauvon merivartioasemalla (karttaliite, kartta 59 ja 60)
Utön laskeutumispaikka (karttaliite, kartta 61 ja 62)
Maarianhamina laskeutumispaikka Ahvenanmaan merivartioasemalla (karttaliite, kartta 63 ja 64)
Pori laskeutumispaikka Porin merivartioasemalla (karttaliite, kartta 65 ja 66)
Pohjois-Karjalan rajavartiosto Ilomantsi laskeutumispaikka Ilomantsin rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 67 ja 68)
Kitee laskeutumispaikka Närsäkkälän partiotukikohdassa (karttaliite, kartta 69 ja 70)
Lieksa laskeutumispaikka Inarinvaaralla (karttaliite, kartta 71 ja 72)
Tohmajärvi laskeutumispaikka Tohmajärven rajavartioasemalla (karttaliite, kartta 73 ja 74)
Suomenlahden merivartiosto Kotka laskeutumispaikka Kotkan merivartioaseman satama-alueella (karttaliite, kartta 75 ja 76)

Liite 3

LIIKKUMISKIELLON KOHTEENA OLEVAT RAJAVARTIOLAITOKSEN ALUEET
Hallintoyksikkö Kunta Alue
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Imatra Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta-alue sekä raja- ja merivartiokoulun Imatran koulutuskeskuksen harjoitusalueet (karttaliite, kartta 1 ja 2)   Immolan ja Immalanjärven neuvottelutilat (karttaliite, kartta 77 ja 78)
Lappeenranta Nuijamaan partiotukikohta (karttaliite, kartta 79 ja 80)
Sulkava Jukajärven ampuma-alueen leirialue (karttaliite, kartta 81 ja 82)
Lapin rajavartiosto Inari Ivalon rajavartioasema ja rajajääkärikomppania (karttaliite, kartta 83 ja 84)
Rovaniemi Lapin rajavartioston esikunta-alue (karttaliite, kartta 85 ja 86)
Savukoski Tulppion partiotukikohta (karttaliite, kartta 87 ja 88)
Länsi-Suomen merivartiosto Föglö Storklobbin tutkamasto (karttaliite, kartta 89 ja 90)
Hammarland Enskärin tutkamasto (karttaliite, kartta 91 ja 92)
Haukipudas Virpiniemen merivartioasema (karttaliite, kartta 93 ja 94)
Kalajoki Kalajoen merivartioasema (karttaliite, kartta 95 ja 96)
Kemi Kemin merivartiolaituri (karttaliite, kartta 97 ja 98)
Kemiönsaari Hiittisten merivartioasema (karttaliite, kartta 99 ja 100)
Kokkola Kokkolan merivartioasema (karttaliite, kartta 101 ja 102)
Kustavi Susiluodon merivartioasema (karttaliite, kartta 103 ja 104)
Kökar Kökarsörenin masto (karttaliite, kartta 105 ja 106)
Parainen Storharunin masto (karttaliite, kartta 107 ja 108)
Maarianhamina Ahvenanmaan merivartiolaituri (karttaliite, kartta 109 ja 110)
Mustasaari Vallgrundin merivartioasema (karttaliite, kartta 111 ja 112)   Valassaarten tutkamasto (karttaliite, kartta 113 ja 114)
Rauma Rauman merivartiolaituri (karttaliite, kartta 115 ja 116)
Saltvik Saltvikin tutkamasto (karttaliite, kartta 117 ja 118)
Vaasa Vaskiluodon huoltotukikohta (karttaliite, kartta 119 ja 120)
Pohjois-Karjalan rajavartiosto Ilomantsi Hiienvaaran ampuma-alueen leirialue (karttaliite, kartta 121 ja 122)
Kontiolahti Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunta-alue ja rajajääkärikomppania (karttaliite, kartta 123 ja 124)
Onttolan ampumarata-alueen räjähdysainevarasto (karttaliite, kartta 125 ja 126)
Suomenlahden merivartiosto Hanko Hangon merivartioasema (karttaliite, kartta 127 ja 128)
Helsinki Suomenlahden merivartioston esikunnan merivartiolaituri (karttaliite, kartta 129 ja 130)
Suomenlinnan merivartioasema (karttaliite, kartta 131 ja 132)
Kirkkonummi Porkkalan merivartioasema (karttaliite, kartta 133 ja 134)
Kotka Haapasaaren merivartioasema (karttaliite, kartta 135 ja 136)   Kotkan merivartioasema (karttaliite, kartta 75 ja 76)
Porvoo Glosholmenin merivartioasema ja valvontatorni (karttaliite, kartta 137 ja 138)   Pirttisaaren valvontatorni (karttaliite, kartta 139 ja 140)
Raasepori Tammisaaren merivartioasema (karttaliite, kartta 141 ja 142)
Virolahti Hurpun merivartioasema (karttaliite, kartta 143 ja 144)  
Santion rajanylityspaikka ja valvontatorni (karttaliite, kartta 145 ja 146)
Tuuholmin valvontatorni (karttaliite, kartta 147 ja 148)
Karttaliite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.