1301/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen (1155/2002) 1 a § sellaisena kuin se on asetuksessa 844/2008 seuraavasti:

1 a §

Valtiokonttorissa on lisäksi Valtion IT-palvelukeskus, joka tuottaa ministeriöiden yhteiset tieto- ja viestintätekniikkapalvelut sekä koko valtionhallinnolle tarjottavat yhteiset tai laajaan käyttöön valtionhallinnolle tarjottavat tieto- ja viestintätekniikkapalvelut. Valtion IT-palvelukeskus voi tuottaa ministeriöille myös muita tieto- ja viestintätekniikkapalveluita.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen palveluiden tuottamisesta sovitaan asiakkaana toimivien virastojen ja laitosten sekä valtiokonttorin välillä.

Valtion IT-palvelukeskuksella on neuvoa-antava neuvottelukunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja enintään 8 muuta jäsentä. Valtiovarainministeriö asettaa neuvottelukunnan valtiokonttorin esityksestä enintään neljäksi vuodeksi.

Julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (393/2009) määritellyt valtiokonttorin tukipalvelut ovat maksullisia suoritteita, joista peritään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä (omakustannusarvo), ellei niiden tuottamiseen ole osoitettu määrärahaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Budjettineuvos
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.