1293/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) 2 ja 3 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 1286/2010, seuraavasti:

2 §
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset;

4) ylioppilastutkintolautakunta;

5) opintotuen muutoksenhakulautakunta;

6) opiskelijoiden oikeusturvalautakunta;

7) Suomen Akatemia;

8) kotimaisten kielten tutkimuskeskus;

9) arkistolaitos;

10) Varastokirjasto;

11) taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat;

12) näkövammaisten kirjasto;

13) Museovirasto;

14) Valtion taidemuseo;

15) Suomenlinnan hoitokunta;

16) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto;

17) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus;

18) kuvaohjelmalautakunta;

19) Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti;

20) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO;

21) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy;

22) Veikkaus Oy;

23) Hevosopisto Oy;

24) Suomen Ilmailuopisto Oy.

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on koulutuspolitiikan osasto, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto sekä hallinto-osasto. Osastoissa voi olla yksiköitä, tulosalueita ja muita vastuualueita.

Ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä kansainvälisten asiain sihteeristö, viestintäyksikkö ja sisäisen tarkastuksen yksikkö. Lisäksi ministeriössä voi olla muita osastojen ulkopuolisia toimintayksiköitä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Asetuksen 3 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä helmikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.