1288/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään arpajaislain (1047/2001) 13 c §:n 2 momentin ja 67 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, sellaisena kuin niistä on 13 c §:n 2 momentti laissa 575/2011:

1 §
Peleihin osallistuminen

Veikkaus Oy:n, jäljempänä yhtiö, toimeenpanemiin rahapeleihin osallistutaan maksamalla pelimerkintöjä vastaava maksu tai ostamalla arpa. Pelimerkinnät toimitetaan yhtiöön tietoliikenneyhteyksiä käyttäen, teknisenä tallenteena tai kuponkitietoina. Pelaaminen voi tapahtua joko asiamiespisteissä tai itsepalveluna puhelimen, tietokoneen taikka niihin verrattavan teknisen sovelluksen välityksellä.

2 §
Pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavat osuudet

Pelaajille on kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina:

1) veikkauksissa, jotka liittyvät urheilukilpailujen tulosten arvaamiseen, keskimäärin 60—70 prosenttia kokonaisvaihdosta;

2) muuttuvakertoimisessa vedonlyönnissä keskimäärin 70—85 prosenttia kokonaisvaihdosta;

3) kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä keskimäärin 55—85 prosenttia kokonaisvaihdosta;

4) tapahtuma-aikaisessa vedonlyönnissä keskimäärin 70—95 prosenttia kokonaisvaihdosta;

5) muissa veikkauksissa keskimäärin 40—55 prosenttia kokonaisvaihdosta;

6) raha-arpajaisissa keskimäärin 40—50 prosenttia kokonaisvaihdosta; reaaliympäristössä toimeenpantavissa rahapika-arpajaisissa voittoina maksetaan kuitenkin 45—60 prosenttia kokonaisvaihdosta;

7) vakioveikkauksessa keskimäärin 45—70 prosenttia kokonaisvaihdosta;

8) kerran tai useamman kerran päivässä arvottavissa numeroveikkauksissa keskimäärin 50—70 prosenttia kokonaisvaihdosta;

9) monikansallisessa yhteisten voittoluokkien veikkauspelissä keskimäärin 50 prosenttia pelin monikansallisesta kokonaisvaihdosta;

10) virtuaaliympäristössä toimeenpantavissa numeroveikkauksissa keskimäärin 55—80 prosenttia kokonaisvaihdosta; sekä

11) virtuaaliympäristössä toimeenpantavissa rahapika-arpajaisissa 45—70 prosenttia kokonaisvaihdosta.

3 §
Voitto-osuuksien tasaus

Jos jossakin yhtiön toimeenpanemassa rahapelissä, lukuun ottamatta kiinteäkertoimista vedonlyöntiä, voittoina on kalenterivuoden aikana maksettu vähemmän kuin voittoina on keskimäärin maksettava, yhtiön on siirrettävä maksamatta jääneet varat maksettaviksi voittoina yhtiön eri rahapeleissä yhtiön määräämällä tavalla viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

4 §
Voittojen pyöristäminen

Yhtiöllä on oikeus pyöristää tapahtuma-aikaisen vedonlyönnin voittosummat alaspäin yhden sentin tarkkuudella.

Muissa yhtiön toimeenpanemissa rahapeleissä yhtiöllä on oikeus pyöristää voittosummat alaspäin lähimpään 10 senttiin sekä siirtää näin maksamatta jääneet varat maksettaviksi voittoina eri rahapelien myöhemmillä pelikierroksilla yhtiön määräämällä tavalla viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

5 §
Perimättä jääneet voitot

Jollei voittoa ole peritty arpajaislain (1047/2001) 47 §:n 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa, yhtiön on siirrettävä näin maksamatta jääneet varat maksettaviksi voittoina yhtiön toimeenpanemien eri rahapelien myöhemmillä pelikierroksilla viimeistään perimisajan päättymistä seuraavan kalenterivuoden aikana yhtiön määräämällä tavalla. Näitä varoja ei oteta huomioon laskettaessa 2 §:ssä tarkoitettuja voitto-osuuksia.

6 §
Maksamattomat pelitoiminnan varat

Edellä 3—5 §:n mukaisesti kertyneet varat ovat maksamattomia pelitoiminnan varoja.

Jos jossain rahapelissä on voittoina kalenterivuoden aikana maksettu enemmän kuin voittoina on 2 §:n 1—8, 10 ja 11 -kohdan mukaan keskimäärin maksettava, erotus maksetaan maksamattomista pelitoiminnan varoista.

Jos jossain rahapelissä on voittoina kalenterivuoden aikana maksettu enemmän kuin voittoina on sisäasiainministeriön asetuksessa säädettyjen pelisääntöjen mukaan maksettava, mutta enintään se määrä, joka 2 §:n 1—8, 10 ja 11 -kohdan mukaan keskimäärin on maksettava, erotus maksetaan maksamattomista pelitoiminnan varoista.

7 §
Monikansallinen yhteisten voittoluokkien veikkauspeli

Mitä 3—6 §:ssä säädetään, ei koske monikansallista yhteisten voittoluokkien veikkauspeliä.

Monikansallisessa yhteisten voittoluokkien veikkauspelissä voittosummat pyöristetään alaspäin lähimpään 10 senttiin ja näin maksamatta jääneet varat siirretään pelin monikansalliseen voittorahastoon.

Jollei voittoja ole peritty arpajaislain 47 §:n 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa, yhtiön on siirrettävä yksittäiset vähintään kymmenen miljoonan euron suuruiset perimättä jääneet voitot pelin monikansalliseen voittorahastoon ja muut perimättä jääneet voitot maksamattomiin pelitoiminnan varoihin.

Monikansalliseen voittorahastoon ja maksamattomiin pelitoiminnan varoihin kertyneet varat käytetään yhtiön rahapeleissä yhtiön määräämällä tavalla.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011 

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Ylitarkastaja
Jukka Tukia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.