1267/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2011 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2011 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 27,19 %
Kunnallisveron osuus 62,86 %
Kirkollisveron osuus 3,40 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 3,99 %
— päivärahamaksun osuus 2,56 %
3 §

Verovuodelta 2011 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2010 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2011 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2011 ja 1 päivän tammikuuta 2010 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2011 ja 1 päivän tammikuuta 2010 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2011 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta Kunnallisveron alennus, euroa
Hämeenlinna 500 000
Kunta Kunnallisveron korotus, euroa
Hausjärvi 500 000
4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2011 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä
Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2011 Joulukuu 1 994 232 492
2012 Tammikuu 2 074 994 078
Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä
Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2011 Joulukuu 124 680 935
2012 Tammikuu 135 234 452
5 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2011 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2011 heinäkuusta vuoden 2011 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä 16 päivänä helmikuuta 2011 annettu valtiovarainministeriön asetus (133/2011).

  Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.