1263/2011

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuutta 2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen arkiston suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain (1434/2007) 6 §:n, sellaisina kun niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston maksuttomia suoritteita ovat vain vähäisiä kustannuksia aiheuttavat:

1) lakisääteisten ja vapaaehtoisten talletusten luovutus tallettajan omaan käyttöön;

2) kansainväliseen kulttuurivaihtoon liittyvä palvelutoiminta;

3) kirjaston kokoelmista annetut paikallislainat ja kokoelmien käyttö kirjaston tiloissa sekä luetteloiden käyttö;

4) kirjaston suppeat tiedonhaut ja tietopalvelut;

5) tallennetun radio- ja televisioaineiston käyttö arkiston tiloissa;

6) koulujen tilaamat koululaisnäytännöt ja työpajatoiminta.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Kansallinen audiovisuaalinen arkisto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tieto-, kuva- ja lainauspalvelut;

2) huolinta;

3) käyttö- ja esitysoikeuksien myynti;

4) muu kuin edellä 1 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu esitystoiminta;

5) tilojen ja laitteiden käyttö;

6) elokuvateattereiden käyttö;

7) koulutus ja konsultointi;

8) filmi- ja videokatselu;

9) arkistopelasteen käyttö;

10) muut tilauksesta tuotetut suoritteet;

11) talletetun elokuva- sekä radio- ja televisioaineiston katselu ja kuuntelu.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §

Kirjaston kaukopalvelusta, joka annetaan tai välitetään valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille ja valtionavustusta saaville kirjastoille sekä valtion ja kuntien viranomaisille, peritään aineiston lähettämisestä aiheutuvien kustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu. Muu kaukopalvelu hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitussihteeri
Heidi Sulander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.