1239/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 32 § seuraavasti:

32 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin valtakunnansyyttäjän tehtävistä Valtakunnansyyttäjänviraston päällikkönä ja johtavan kihlakunnansyyttäjän tehtävistä syyttäjänviraston päällikkönä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin myös syyttäjälaitoksen henkilöstöstä ja henkilöstön tehtävistä sekä niihin määräämisestä. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää henkilöstön virkasuhdetta koskevasta päätösvallasta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 92/2011
LaVM 7/2011
EV 54/2011

  Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.