1215/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

muutetaan puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (375/2003) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1157/2010, seuraavasti:

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluvista yksiköistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa hallintoyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö sekä puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön alaisuudessa maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö.

Osastoon kuuluvan yksikön ja 2 momentissa tarkoitetun toimintayksikön johtajana on ministerin tehtävään määräämä virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Puolustusministeri
Stefan Wallin

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.