1211/2011

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 859/2005 ja 276/2007, uusi 3 momentti ja 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 403/2005, 588/2005, 276/2007 ja 281/2007, uusi 5 momentti seuraavasti:

15 §
Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa

Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätökseen 2008/615/YOS, jäljempänä Prüm-päätös, perustuvaa tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot ja valvontatiedot säilytetään ja poistetaan noudattaen, mitä päätöksen 30 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään.

17 §
Salassa pidettävät tiedot ja niiden luovuttaminen

Prüm-päätökseen perustuvaa tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot ja valvontatiedot säilytetään ja poistetaan noudattaen, mitä päätöksen 30 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2011.

HE 25/2011
HaVM 2/2011
EV 27/2011
Neuvoston päätös 2008/615/YOS (32008D0615); EUVL N:o L 210, 6.8.2008, s. 1

  Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.