1163/2011

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Geodeettisen laitoksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Geodeettisen laitoksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat kansallisena mittanormaalilaboratoriona annetut asiantuntijapalvelut.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka Geodeettinen laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) asiantuntija- ja muut palvelut;

3) koulutus- ja kurssipalvelut;

4) kiintopisteaineistot, ilma- ja satelliittikuva-aineistot sekä muut tutkimusaineistot;

5) ohjelmistojen ja niiden käyttöoikeuksien luovutukset;

6) tilojen, laitteiston ja välineiden käyttöoikeuden tilapäinen luovutus;

7) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä

8) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai kansainväliseen käytäntöön perustuva selvitysten ja lausuntojen laatiminen, julkaisujen luovutus sekä tutkimukset ja mittaukset tieteellisenä yhteistyönä voidaan suorittaa maksutta, jos ne perustuvat vastavuoroisuuteen.

Tietojen luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Geodeettisen laitoksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Geodeettinen laitos ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään

5 §
Yhtenäisten koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien hallintaan liittyvät suoritteet

Yhtenäisten koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa varten yleiseen käyttöön tuotetut tietokoneohjelmat ja tukiaineistot voidaan luovuttaa verkkopalveluna maksutta paikkatietoaineistoja hallinnoiville ja käyttäville tahoille koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien käyttöä varten.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

  Helsingissä 23 päivänä    marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Maanmittausneuvos
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.