1158/2011

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMM:n asetus erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 4/11 16.11.2011 1.12.2011

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 30, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 09 160 52313.

Komission direktiivi 2008/38/EY (32008L0038); EUVL N:o L 62, 6.3.2008, s. 9
Komission direktiivi 2008/82/EY (32008L0082); EUVL N:o L 202, 31.7.2008, s. 48
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009 (32009R767); EUVL N:o L 229, 1.9.2009, s. 1

  Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2011

Osastopäällikkö
Matti Aho

Hallitusneuvos
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.